Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τίτλος Ημερομηνία Τροποποίησης
Ωρολόγιο Πρόγαμμα Λειτουργίας Γυμνασιου_Ισχύει από 28.02.2023 έως .................... 08 Μαρτίου 2023
Ωρολόγιο Πρόγαμμα Λειτουργίας Γυμνασιου_Ισχύει από 28.02.2023 ( μόνο σε Περίπτωση Τηλεκπαίδευσης- Εξ Αποστάσεως ) 08 Μαρτίου 2023
Ωράριο Λειτουργίας Γυμνασιου & Διαλειμμάτων ( Φυσική Παρουσία ) 08 Μαρτίου 2023
Ωράριο Λειτουργίας Γυμνασιου & Διαλειμμάτων_Ισχύει μόνο σε Περίπτωση Τηλεκπαίδευσης-Εξ Αποστάσεως 08 Μαρτίου 2023
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολείου από 07.11.2022_Νέο 08 Μαρτίου 2023
Επικαιροποίση_Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίου_Ισχύει από 19.10.2020 12 Νοεμβρίου 2021
Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 12 Νοεμβρίου 2021
2020.09.24_Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης_2ο_ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 24.09.2020 ΕΩΣ ...... 12 Νοεμβρίου 2021
2020.09.28_Ωρολόγιο Πρόγραμμα Επαναλειτουργίας Σχολείου 12 Νοεμβρίου 2021
Ωρολόγιο Πρόγραμμα_Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης_λόγω covid19_Ισχύει από 09.11.2010 12 Νοεμβρίου 2021

Πρόσθετες πληροφορίες