Ωρολόγιο Πρόγαμμα Λειτουργίας Γυμνασιου_Ισχύει από 28.02.2023 ( μόνο σε Περίπτωση Τηλεκπαίδευσης- Εξ Αποστάσεως )

Ωρολόγιο Πρόγαμμα Λειτουργίας Γυμνασιου_Ισχύει από 28.02.2023 ( μόνο σε Περίπτωση Τηλεκπαίδευσης-Εξ Αποστάσεως )

Πρόσθετες πληροφορίες