Σχολικό έτος:  2021-2022

 

 

 

 

Σχολικό έτος:  2020-2021

Δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω Covid-19

Σχολικό έτος:  2019-2020

Δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω Covid-19

 

Σχολικό έτος:  2018-2019

Πρόγραμμα Εξετάσεων Περιόδου Μαϊου-Ιουνίου 2019

Έντυπο Ύλης_Α΄ Γυμνασίου

Έντυπο Ύλης_Β΄ Γυμνασίου

Έντυπο Ύλης_Γ΄ Γυμνασίου

Σχολικό έτος:  2017-2018

Πρόγραμμα Εξετάσεων Περιόδου Μαϊου-Ιουνίου 2018

Έντυπο Ύλης_Α΄ Γυμνασίου

Έντυπο Ύλης_Β΄ Γυμνασίου

Έντυπο Ύλης_Γ΄ Γυμνασίου

 

Πρόσθετες πληροφορίες