Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

 

Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2023-2024) 26 Ιουνίου 2024
2023.10.12 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας 13 Οκτωβρίου 2023
2022-2023_Ετήσια Έκθεση ΕΣωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του Γυμνασίου Νέου Μυλοτόπου 27 Ιουνίου 2023
2022-2023_Α΄ Φάση_Ετήσιος Συλλογικός Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου Γυμνασίου Νέου Μυλοτόπου 19 Οκτωβρίου 2022
2021-2022_Ετήσια Έκθεση ΕΞωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του Γυμνασίου Νέου Μυλοτόπου 07 Σεπτεμβρίου 2022
2021-2022_Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του Γυμνασίου Νέου Μυλοτόπου 23 Ιουνίου 2022
2020-2021_Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του Γυμνασίου Νέου Μυλοτόπου 25 Νοεμβρίου 2021
2021-2022_Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του Γυμνασίου Νέου Μυλοτόπου 30 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσθετες πληροφορίες