Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας πληροφορούμε ότι λόγο αναστολή λειτουργίας των σχολείων του νομού Πέλλας ως μέτρο αντιμετώπισης του κορωνοϊού Covid-19, από την Δευτέρα 21.09.2020 έως Παρασκευή 25.0.2020, ΑΜΕΣΑ από αύριο το πρωϊ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Συνεπώς διαβάστε το mail 2o που σας έστειλα την Παρασκευή 19.09.2020 που αφορά το τμήμα του παιδιού σας και το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Θυμηθείτε έναρξη μαθημάτων στις 08.10 το πρωϊ.
Επίσης η παρουσία και η συμμετοχή του μαθητή/τριας στα μαθήματα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και καταχωρούνται απουσίες
(Όλες οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του σχολείου:

Πρόσθετες πληροφορίες