2022.11.23_Ημερίδα με θέμα « Οι απαιτήσεις, οι σπουδές και οι επαγγελματικές προοπτικές των επαγγελμάτων των Ηλεκτρονικών και των Ηλεκτρολόγων ».

Ημερίδα με θέμα « Οι απαιτήσεις, οι σπουδές και οι επαγγελματικές προοπτικές των επαγγελμάτων των Ηλεκτρονικών και των Ηλεκτρολόγων ».

Πρόσθετες πληροφορίες