Νέα & Ανακοινώσεις

Σχολικό Έτος 2021-2022_Υλη Προαγωγικών & Απολυτηρίων Εξετάσεων Γ΄ Γυμνασίου, 25 Μαΐου 2022
Σχολικό Έτος 2021-2022_Υλη Προαγωγικών & Απολυτηρίων Εξετάσεων Β΄ Γυμνασίου, 25 Μαΐου 2022
Σχολικό Έτος 2021-2022_Υλη Προαγωγικών & Απολυτηρίων Εξετάσεων Α΄ Γυμνασίου 25 Μαΐου 2022
Σχολικό Έτος 2021-2022_Π0_Πρόγραμμα Προαγωγικών & Απολυτηρίων Εξετάσεων. 25 Μαΐου 2022
Σχολικό Έτος 2021-2022_Π1_Προγραμματισμός εξετάσεων των Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2021-2022 24 Μαΐου 2022
Σχολικό Έτος 2021-2022_Π2_Πότε ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής-απόλυσης. 24 Μαΐου 2022
Σχολικό Έτος 2021-2022_Π4_ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΗ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 24 Μαΐου 2022
Σχολικό Έτος 2021-2022_Π3_ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔς 24 Μαΐου 2022
Η Β’ τάξη του Γυμνασίου Νέου Μυλοτόπου συμμετέχει σε κοινωνική δράση με σκοπό την προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης στο Ορφανοτροφείο Μητροπόλεως Γιαννιτσών 31 Μαρτίου 2022
Ονοματοδοσία της Βιβλιοθήκης του σχολείου μας σε "αίθουσα Βιβλιοθήκης Θεολόγου Βασιλείου Πόπτση" 29 Ιανουαρίου 2022

Πρόσθετες πληροφορίες