Νέα & Ανακοινώσεις

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής -Εξεταστικής Περιόδου 2022 20 Ιουνίου 2022
Σχολικό Έτος 2021-2022_Υλη Προαγωγικών & Απολυτηρίων Εξετάσεων Γ΄ Γυμνασίου, 25 Μαΐου 2022
Σχολικό Έτος 2021-2022_Υλη Προαγωγικών & Απολυτηρίων Εξετάσεων Β΄ Γυμνασίου, 25 Μαΐου 2022
Σχολικό Έτος 2021-2022_Υλη Προαγωγικών & Απολυτηρίων Εξετάσεων Α΄ Γυμνασίου 25 Μαΐου 2022
Σχολικό Έτος 2021-2022_Π0_Πρόγραμμα Προαγωγικών & Απολυτηρίων Εξετάσεων. 25 Μαΐου 2022
Σχολικό Έτος 2021-2022_Π1_Προγραμματισμός εξετάσεων των Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2021-2022 24 Μαΐου 2022
Σχολικό Έτος 2021-2022_Π2_Πότε ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής-απόλυσης. 24 Μαΐου 2022
Σχολικό Έτος 2021-2022_Π4_ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΗ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 24 Μαΐου 2022
Σχολικό Έτος 2021-2022_Π3_ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔς 24 Μαΐου 2022
Η Β’ τάξη του Γυμνασίου Νέου Μυλοτόπου συμμετέχει σε κοινωνική δράση με σκοπό την προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης στο Ορφανοτροφείο Μητροπόλεως Γιαννιτσών 31 Μαρτίου 2022

Πρόσθετες πληροφορίες