Επάνω Συντελεστές

 

Οι απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου μπορούν να επιλέξουν τη συνέχιση των σπουδών τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανάμεσα σε 5 επιστημονικά πεδία:

 

Ι. ΑνθρωπιστικΕς, ΝομικΕς και ΚοινωνικΕς ΕπιστΗμες

Τμήματα ΑΕΙ:

– Θεολογίας

– Κοινωνικής Θεολογίας

– Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

– Φιλολογίας

– Ιστορίας - Αρχαιολογίας

– Ιστορίας

– Ιστορίας και Εθνολογίας

– Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας

– Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας

– Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

– Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

– Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

– Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας

– Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

– Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

– Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

– Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

– Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

– Νομικής

– Κοινωνιολογίας

– Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

– Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

– Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

– Κοινωνικής Διοίκησης

– Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

– Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

– Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

– Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

– Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

– Θεάτρου / Θεατρικών Σπουδών

– Ψυχολογίας

– Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

– Παιδαγωγικά Δημοτικής Εκπαίδευσης

– Παιδαγωγικά Νηπιαγωγών

– Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

– Παιδαγωγικά Ειδικής Αγωγής

– Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

– Μουσικών Σπουδών

– Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Τμήματα ΤΕΙ:

– Κοινωνικής Εργασίας

– Βιβλιοθηκονομίας

– Βρεφονηπιοκομίας

 Στρατιωτικές Σχολές:

– Στρατολογικό Τμήμα ΣΣΑΣ

 Τμήματα Πανεπιστημίου Κύπρου:

– Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

– Ιστορίας και Αρχαιολογίας

– Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

– Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών

– Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

– Επιστημών της Αγωγής (Δασκάλων και Νηπιαγωγών)

– Τουρκικών Σπουδών

 

II. ΘετικΕς ΕπιστΗμες

Τμήματα ΑΕΙ:

– Μαθηματικών

– Στατιστικής

– Φυσικής

– Χημείας

– Βιολογίας

– Γεωλογίας

– Γεωγραφίας

– Επιστήμης Υπολογιστών

– Πληροφορικής

– Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

– Πληροφορικής και Επικοινωνιακών Συστημάτων

– Γεωπονίας

– Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

– Φυτικής Παραγωγής

– Ζωικής Παραγωγής

– Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας

– Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

– Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

– Περιβάλλοντος

– Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

– Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

– Παιδαγωγικά Δημοτικής Εκπαίδευσης

– Παιδαγωγικά Νηπιαγωγών

– Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

– Παιδαγωγικά Ειδικής Αγωγής

– Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

– Μουσικών Σπουδών

– Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

 Τμήματα ΤΕΙ:

– Φυτικής Παραγωγής

– Ζωικής Παραγωγής

– Ιχθυοκομίας - Αλιείας

– Δασοπονίας

– Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου

– Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

– Βρεφονηπιοκομίας

 Στρατιωτικές Σχολές:

– Ευελπίδων (Οπλα και Σώματα)

– Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι και Μηχανικοί)

– Ικάρων (Ιπτάμενοι και Μηχανικοί)

 Τμήματα Πανεπιστημίου Κύπρου:

– Μαθηματικών και Στατιστικής

– Πληροφορικής

– Φυσικών Επιστημών (Φυσικής και Χημείας)

– Επιστημών Αγωγής (Δασκάλων και Νηπιαγωγών)

 

III. ΕπιστΗμες ΥγΕΙας 

Τμήματα ΑΕΙ:

– Ιατρικής

– Οδοντιατρικής

– Νοσηλευτικής

– Κτηνιατρικής

– Φαρμακευτικής

– Βιολογίας

– Διαιτολογίας

Στρατιωτικές Σχολές:

– Ιατρικό ΣΣΑΣ

– Οδοντιατρικό ΣΣΑΣ

– Κτηνιατρικό ΣΣΑΣ

– Φαρμακευτικό ΣΣΑΣ

– Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Τμήματα ΤΕΙ:

– Ιατρικών Εργαστηρίων

– Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

– Οδοντοτεχνικής

– Οπτικής

– Φυσικοθεραπείας

– Εργοθεραπείας

– Νοσηλευτικής

– Μαιευτικής

– Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας

– Δημόσιας Υγιεινής

– Αισθητικής

– Λογοθεραπείας

– Διατροφής

IV. TεχνολογικΕς ΕπιστΗμες

 Τμήματα ΑΕΙ:

– Πολιτικών Μηχανικών

– Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

– Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

– Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

– Μηχανολόγων Μηχανικών

– Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

– Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας

– Μηχανικών Περιβάλλοντος

– Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

– Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

– Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

– Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

– Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

– Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

– Χημικών Μηχανικών

– Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

– Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

– Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής

– Γεωπονίας

– Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

– Φυτικής Παραγωγής

– Ζωικής Παραγωγής

– Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας

– Γεωργικής Οικονομίας

– Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

– Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

– Περιβάλλοντος

– Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

– Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Στρατιωτικές Σχολές:

– Ευελπίδων (Οπλα και Σώματα)

– Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι και Μηχανικοί)

– Ικάρων (Ιπτάμενοι και Μηχανικοί)

– Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας

– Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (μόνο οι Τεχνικοί)

– Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

 

Τμήματα ΤΕΙ:

– Πολιτικών Δομικών Έργων

– Πολιτικών Εργων Υποδομής

– Τοπογραφίας

– Μηχανολογίας

– Ηλεκτρολογίας

– Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

– Ηλεκτρονικής

– Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων

– Αυτοματισμού

– Πληροφορικής

– Ενεργειακής Τεχνικής

– Τεχνολογίας Πετρελαίου

– Ορυχείων

– Ναυπηγικής

– Οχημάτων

– Κλωστοϋφαντουργίας

– Φυτικής Παραγωγής

– Ζωικής Παραγωγής

– Ιχθυοκομίας - Αλιείας

– Δασοπονίας

– Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου

– Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

– Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων

– Τεχνολογίας Τροφίμων

– Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

– Βιομηχανικού Σχεδιασμού

– Φωτογραφίας

– Γραφιστικής

– Διακοσμητικής

– Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

– Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

   Τμήματα ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

– Εκπαιδευτικών Πολιτικών

– Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων

– Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων

– Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών

V. EπιστΗμες ΟικονομΙας και ΔιοΙκησης

Τμήματα ΑΕΙ:

– Οικονομικών Επιστημών / Οικονομικής Επιστήμης

– Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

– Διοίκησης Επιχειρήσεων

– Επιχειρησιακής Ερευνας και Marketing

– Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

– Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών

– Aστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

– Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

– Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

– Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

– Ναυτιλιακών Σπουδών

– Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

– Οικιακής Οικονομίας

– Γεωργικής Οικονομίας

– Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

– Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 Τμήματα Πανεπιστημίου Κύπρου:

– Οικονομικών

– Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήματα ΤΕΙ:

– Τουριστικών Επιχειρήσεων / Επαγγελμάτων

– Λογιστικής

– Διοίκησης Επιχειρήσεων

– Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων

– Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

– Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

– Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

– Εμπορίας και Διαφήμισης

– Διεθνούς Εμπορίου

– Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

  Στρατιωτικές Σχολές:  

– Οικονομικό ΣΣΑΣ  

– Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας

– Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού

(μόνο οι Διοικητικοί)

– Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού  

  Σχολές Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας:

– Αξιωματικών Αστυνομίας

– Αστυφυλάκων

– Ανθυποπυραγών